Türkiye’de en sık görülen psikolojik hastalıklar neler?

Türkiye’de en sık görülen psikolojik hastalıklar neler?

Şu anda 200’den çok akıl hastalığı türü bulunmaktadır. Fiziksel hastalıklar gibi, akıl sağlığı arızaları da bir yelpazeye yayılmıştır ve semptomlar, bireyler arasında ciddiyet yönünden büyük değişiklikler gösterebilir. Anksiyete arızaları, genel popülasyonda en süregelen psikiyatrik arıza türü olarak kabul edilir. Türkiye’de en sık görülen psikolojik hastalıkları sizler amacıyla derledik.

Türkiye’de En Sık Görülen 7 Psikolojik Hastalık

Şöhrete Tapınma Sendromu:

​Şöhrete tapınma belirtisi bir tür akli dengesizlik olarak tanımlanır.  Bu sendroma sahip bireyler şöhreti bir eğlencenin çok ötesinde bir tapınma biçimi olarak görürler. Şöhret, bu insanlara göre bir yaşam amacıdır.

Narsistik Kişilik Bozukluğu:

sorunun bulunduğu şahıslarde, kendisine çok çok değer verme, grandüoz, erken dönemlerde başlayan ve değişik koşullarda kendini gösteren avantaj duygusu bulunmaktadır. Bu avantaj duygusu hem davranışsal olarak hem de düşünsel olarak gözlenir. Hem de bu bireylerin beğenilme talebi sıksık bulunmaktadır ve bu şahıslar empati yapmadan uzak şahıslardir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

Bu hastalık bir de sosyopati olarak bilinir. Psikopati le alakalı bir arıza ve düzensizliktir. Sosyopat ve piskopat kavramları her ne kadar birbirine karıştırılsa da ikisi değişik terimlerdir ve arasındaki fark patolojidir. Kısaca bu iki kavram açıklanan olarak birbirinden değişikdır. Sosyopatiye göre psikopati daha ağırdır. Psikopatide ahlaka aykırılık bulunmaktadır. Hem de sosyopatiye bölgesel etkenlerin amacıyla bulunduğu düşünülür. Bahsettiğimiz antisosyal kişilik sorununa sahip olan şahıslar halk arasında sosyopat olarak bilinir. Belirtmek lazım olur ki antisosyal kişilik sorunu bir hastalık değildir, bir kişilik sorunudur.

Sinik (Cynic) Kişilik:

Sinik kişilikte aşağılama, alaycılık ve tutku sorunu söz konusudur.

Tükenmişlik Sendromu:

​Sürekli gerilim , uykusuzluk, depresyon ve olumsuz düşünceler ciddi bir tükenmişlik hissine yol açabilir. Bu hastalığa sahip olanlar bedensel ve psikolojik açıklananini tedavi etmek amacıyla tedavi olmalıdır. Daha önceleri bu hastalık menajer hastalık olarak biliniyordu. Çünkü çok gerilim yaşandığı vakit kendini belli ediyordu. Hastalığın terapisi genellikle bir kaç hafta sürüyor.

Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu:

​Kişi korktuğu vakit bedeni normalden daha çok adrenalin salgılar. Günlük yaşamta lüzumlu olan korku srandardı bizi yorup yaşam standartlarımızı olumsuz etkiliyorsa endişe sorununa dönüşmüş demektir. En çok görülen açıklanan; kalp çarpıntısı, boğulma korkusu, baş dönmesidir. Sınavlar, örümcek ve yılanlar da bu korkuya yer açabilir. Kaygı sorunu kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.

Bipolar Bozukluk:

Bipolar sorunun bir başka adı manik depresif arızatur. ​Bu hastalıkta inanlar manik ve depresif evreler arasında gidip gelirler. Manik dönemde kendini heyecanlı, coşkulu ve riskli hisseden hasta depresif dönemlerde ise gerektiğince halsiz, mutsuz, bitkin hisseder. Hem ilaç tedavisiyle hem de psikoterapiyle tedavi edilebilir. Almanya’da yaşam sürdüren çoğu insan bu hastalığın mağdurudur. Bu hastalıkta da erken tespit ve tedavi önemlidir. Çünkü hastalığın seyrini olumlu etkiler.